Puolakkaravintolat
«Takaisin

Mystery shopping eli haamuasiakas-käynti

Mystery shopping on tutkimusmenetelmä, jossa koulutetut tutkija-asiakkaamme asioivat yrityksissä, havainnoivat saamaansa palvelua ja arvioivat, vastaako palvelu sille asetettuja kriteereitä.

Tutkimustemme tarkoituksena on kehittää asiakasyritystemme asiakaspalvelun laatua ja myyntiosaamista.

Tilanteita, missä mystery shopping ainakin kannattaa:

Muutostilanne:

Selvittäessä, näkyykö yrityksen uusi lupaus tai visuaalinen ilme myyntitilanteessa

Koulutuksen onnistumisen mittamisessa

Tutkimus voidaan suorittaa ennen ja jälkeen koulutuksen joten nähdään, oliko koulutus onnistunut

Myynti ei vedä:

Onko myyjien tuotetietous riittävää ja oikeanlaista, vaiko estääkö puutteelliset tiedot ja taidot tai niiden taustalla piilevä asenteen puuttuminen kaupan synnyn?

Oman yrityksen palvelu verrattuna kilpailijoihin


Luotettavia tuloksia voidaan hyödyntää usealla tavalla. Ensinnäkin menetelmällä voidaan varmistaa palvelun tasainen laatu asiakastilanteissa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun henkilökunta vaihtuu usein. Palvelulle voidaan asettaa minimivaatimukset, joiden tulee täyttyä jokaisessa asiakastilanteessa. Palvelun laadun varmistaminen mahdollistaa toimintoihin puuttumisen ennen kuin palvelun vajeet näkyvät asiakkaiden reklamaatioina. 
Toiseksi voidaan puuttua epäkohtiin, jotta asiakaslupaus tai markkinointimateriaali näkyisi asiakkaille konseptin mukaisesti. Kolmanneksi myynnin vaikeutuessa voidaan selvittää myyntiprosessin heikot kohdat ja käyttää tutkimustuloksia henkilökunnan tai jakeluportaan koulutuksessa.

Kattava raportointi

Tutkija-asiakkaat täyttävät jokaisesta asioinnista arviointilomakkeen, josta ilmenee, miten arviointikriteerit toteutuivat.

Lomakkeella annetaan:

Varsinaisessa tutkimusraportissa esitetään:

Suosittelemme asiakkaillemme systemaattista ja jatkuvaa palvelun laadun kehittämistä ja seurantaa. Seurantatutkimuksissa olemme havainneet, että pitkäaikainen yhteistyö meidän kanssa todella parantaa asiakkaidemme palvelun laatua.

Pyydä tarjous: jaakkopuolakka (at) gmail.com tai 0400 693 796